Aktivitete

Rruga e Kombit

Objektivi kryesor i këtij projekti Koncesion/PPP është përmirësimi i Autostradës dhe shfrytëzimi dhe mirëmbajtja efikase e saj. Koncesionari do të përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë Autostradën sipas një pakete të paracaktuar …

Read More »