Koordinatori për te drejtën e informimit për ATRAKO:

 

Znj. Armida Ali

 

Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë.

Tel: 04 2 22 49 72

          04 2 274 745

Fax: 04 2 223 587

mail: armida.ali@atrako.gov.al

 

Translate »
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]