Koordinatori

Koordinatori për te drejtën e informimit për ATRAKO:

Znj. Armida Ali

Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë.

Tel: 04 2 22 49 72, 04 2 274 745

Fax: 04 2 223 587

Email: armida.ali@atrako.gov.al